سیخ سیخ جیگر

دو متر چرخ خیاطی خریدم توش هسته داشت. به فروشنده می‌گم این‌که توش هسته داره. برگشته بهم میگه زیپشو باز کنی هوا میره توش جا باز میکنه.