شعبه یک صادقیه فلکه اول تهران پارس روبروی مسجد قلهک

هروقت تشنه شدید آب زیاد بنوشید...دانشمندان کشف کردند آب برای رفع تشنگی بسیار مفید بوده و باعث خیسی درون می شود.