کون‌لق آدم چیز فهم

جنده اونی نیست که کس میده
جنده اونیه که کون نمیده