مرد باخدا در جمع یاران

بفرمائید بشینید
-راحتم
گفتم بشینید. اینجوری نمیتونم کار کنم
-چشم. بفرما نشستم. خوبه؟
بله. کارتون چیه؟
-کارتون تام و جریه
نه جانم کارتون. کارِتون چیه. منظورم اینه که چجوری بزنم؟
-آهااااا خیلی بامزه‌ای دمت گرم
هه هه. دستتو بنداز مرتیکه. میدم منشیم خارتو بگادا
-منشیتون چن سالشه؟
۲۱. شما چند سالته؟
-به شما ربط نداره
خب بگو ببینم مشکلت چیه؟
-می‌خوام ماشین بخرم
چرا؟
-زنم با دختر خاله‌اش مشکل داره
خب چه ربطی داره؟ ماشین می‌خوای چیکار
-یعنی تو میگی ربط نداره؟
نه برو آشتیشون بده
-اگه آشتی نکردن چی؟
زنتو طلاق بده. پشت موهاتو با تیغ بزنم یا ماشین کنم؟