با سس سفید

من می‌خوام زنگ بزنم پیتزا بیارن توام میخوای؟
-من تازه موهامو کوتاه کردم برام هندونه بگیر
نداره
-سلام ببخشید شما آقای هستید؟
بله
-مادرتون مرد