از اینجا باز کنید

روزه داران محترم در باز کردن روزه حوصله به خرج دهید که پاره نشه...با تشکر